Reader Comments

Year : 2015 | Volume:  17 | Issue Number:  6

ORIGINAL ARTICLE

Percent free prostate-specific antigen is effective to predict prostate biopsy outcome in Chinese men with prostate-specific antigen between 10.1 and 20.0 ng ml−1

Chen Rui, Zhou Li-Qun, Cai Xiao-Bing, Xie Li-Ping, Huang Yi-Ran, He Da-Lin, Gao Xu, Xu Chuan-Liang, Ding Qiang, Wei Qiang, Yin Chang-Jun, Ren Shan-Cheng, Wang Fu-Bo, Tian Ye, Sun Zhong-Quan, Fu Qiang, Ma Lu-Lin, Zheng Jun-Hua, Ye Zhang-Qun, Ye Ding-Wei, Xu Dan-Feng, Hou Jian-Quan, Xu Ke-Xin, Yuan Jian-Lin, Gao Xin, Liu Chun-Xiao, Pan Tie-Jun, Sun Ying-Hao, on behalf of Chinese Prostate Cancer Consortium

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks


 

Feedback
Back To Article
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal