This article has been cited by
1EIF4G1 is a novel candidate gene associated with severe asthenozoospermia
Yanwei Sha,Wensheng Liu,Xianjing Huang,Yang Li,Zhiyong Ji,Libin Mei,Shaobin Lin,Shuangbo Kong,Jinhua Lu,Lingyuan Kong,Xingshen Zhu,Zhongxian Lu,Lu Ding
Molecular Genetics & Genomic Medicine.2019;7(8)
[DOI]
2Patients with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella harbouring CFAP44 or CFAP43 mutations have a good pregnancy outcome following intracytoplasmic sperm injection
Yan-Wei Sha,Xiong Wang,Zhi-Ying Su,Li-Bin Mei,Zhi-Yong Ji,Hongchu Bao,Ping Li
Andrologia.2019;51(1)e13151
[DOI]
3A novel mutation in HAUS7 results in severe oligozoospermia in two brothers
Lin Li,Yan-Wei Sha,Zhi-Ying Su,Li-Bin Mei,Zhi-Yong Ji,Qing Zhang,Shao-Bin Lin,Xu Wang,Ping-Ping Qiu,Ping Li,Chenghong Yin
Gene.2018;639(1)106
[DOI]
4A homozygous CEP135 mutation is associated with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF)
Yan-Wei Sha,Xiaohui Xu,Li-Bin Mei,Ping Li,Zhi-Ying Su,Xiao-Qin He,Lin Li
Gene.2017;633(1)48
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal