Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A new TEX11 mutation causes azoospermia and testicular meiotic arrest

Yu Xiao-Chen, Li Meng-Jing, Cai Fei-Fei, Yang Si-Jie, Liu Hong-Bin, Zhang Hao-Bo

Year : 2021| Volume: 23| Issue : 5 | Page no: 510-515

   This article has been cited by
 
1 Multiomics analysis of male infertility
Xiaolong Wu, Liwei Zhou, Jie Shi, C Yan Cheng, Fei Sun
Biology of Reproduction. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The Zip4 protein directly couples meiotic crossover formation to synaptonemal complex assembly
Alexandra Pyatnitskaya, Jessica Andreani, Raphaël Guérois, Arnaud De Muyt, Valérie Borde
Genes & Development. 2022; 36(1-2): 53
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Novel Hemizygous Mutations of TEX11 Cause Meiotic Arrest and Non-obstructive Azoospermia in Chinese Han Population
Zhiyong Ji,Chencheng Yao,Chao Yang,Chuan Huang,Liangyu Zhao,Xia Han,Zijue Zhu,Erlei Zhi,Nachuan Liu,Zhi Zhou,Zheng Li
Frontiers in Genetics. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article