Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Prognostic value of primary tumor surgery in seminoma patients with distant metastasis at diagnosis: a population-based study

Jin Sheng-Ming, Wei Jia-Ming, Wu Jun-Long, Wang Bei-He, Gan Hua-Lei, Xu Pei-Hang, Wan Fang-Ning, Gu Wei-Jie, Wei Yu, Yang Chen, Shen Yi-Jun, Ye Ding-Wei

Year : 2020| Volume: 22| Issue : 6 | Page no: 602-607

   This article has been cited by
 
1 Pan-metastatic cancer analysis of prognostic factors and a prognosis-based metastatic cancer classification system
Chao Zhang,Guijun Xu,Yao Xu,Haixiao Wu,Xu Guo,Min Mao,Vladimir P. Baklaushev,Vladimir P. Chekhonin,Karl Peltzer,Ye Bai,Guowen Wang,Wenjuan Ma,Xin Wang
Aging. 2020; 12(16): 16046
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article