Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

PLZFposc-KITpos-delineated A1–A4-differentiating spermatogonia by subset and stage detection upon Bouin fixation

Tang Rui-Ling, Fan Li-Qing

Year : 2019| Volume: 21| Issue : 3 | Page no: 309-318

   This article has been cited by
 
1 Insights from the Applications of Single-Cell Transcriptomic Analysis in Germ Cell Development and Reproductive Medicine
Hyeonwoo La,Hyunjin Yoo,Eun Joo Lee,Nguyen Xuan Thang,Hee Jin Choi,Jeongheon Oh,Ji Hyun Park,Kwonho Hong
International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(2): 823
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 PAX7 promotes CD49f-positive dairy goat spermatogonial stem cellsę self-renewal
Xiaomin Du,Siyu Wu,Yudong Wei,Xiuwei Yu,Fanglin Ma,Yuanxin Zhai,Donghui Yang,Mengfei Zhang,Wenqing Liu,Haijing Zhu,Jiang Wu,Mingzhi Liao,Na Li,Chunling Bai,Guangpeng Li,Jinlian Hua
Journal of Cellular Physiology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article