Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Andrographolide sensitizes prostate cancer cells to TRAIL-induced apoptosis

Wei Ruo-Jing, Zhang Xin-Shi, He Da-Lin

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 2 | Page no: 200-204

   This article has been cited by
 
1 Advances in ameliorating inflammatory diseases and cancers by andrographolide: Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and perspective
Jiao Qu, Qianqian Liu, Guoquan You, Ling Ye, Yiguang Jin, Lingdong Kong, Wenjie Guo, Qiang Xu, Yang Sun
Medicinal Research Reviews. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Andrographolide: A review of its pharmacology, pharmacokinetics, toxicity and clinical trials and pharmaceutical researches
Bin Zeng, Ailing Wei, Qiang Zhou, Minghao Yuan, Kelu Lei, Yushi Liu, Jiawen Song, Li Guo, Qiang Ye
Phytotherapy Research. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 5-Fluorouracil enhances the chemosensitivity of gastric cancer to TRAIL via inhibition of the MAPK pathway
Hui Li,Jing Lv,Jing Guo,Shasha Wang,Shihai Liu,Yingji Ma,Zhiwei Liang,Yunyun Wang,Weiwei Qi,Wensheng Qiu
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2021; 540: 108
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Taxanes Sensitize Prostate Cancer Cells to TRAIL-Induced Apoptotic Synergy via Endoplasmic Reticulum Stress
Korie A. Grayson,Jacob M. Hope,Wenjun Wang,Cynthia A. Reinhart-King,Michael R. King
Molecular Cancer Therapeutics. 2021; 20(5): 833
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Overcoming TRAIL-resistance by sensitizing prostate cancer 3D spheroids with taxanes
Korie A. Grayson,Nidhi Jyotsana,Nerymar Ortiz-Otero,Michael R. King,Irina V. Lebedeva
PLOS ONE. 2021; 16(3): e0246733
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Traditional Chinese medicines and their active ingredients sensitize cancer cells to TRAIL-induced apoptosis
Bingyu Sun,Yongqiang Liu,Danhua He,Jinke Li,Jiawei Wang,Wulin Wen,Ming Hong
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 2021; 22(3): 190
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Proteomics Analysis of Andrographolide-Induced Apoptosis via the Regulation of Tumor Suppressor p53 Proteolysis in Cervical Cancer-Derived Human Papillomavirus 16-Positive Cell Lines
Pariyakorn Udomwan,Chamsai Pientong,Panwad Tongchai,Ati Burassakarn,Nuchsupha Sunthamala,Sittiruk Roytrakul,Supawadee Suebsasana,Tipaya Ekalaksananan
International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(13): 6806
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Andrographolide and its derivatives: Current achievements and future perspectives
Hang Zhang,Shufeng Li,Yongsheng Si,Haiwei Xu
European Journal of Medicinal Chemistry. 2021; 224: 113710
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Enhanced anti-cancer activity of andrographis with oligomeric proanthocyanidins through activation of metabolic and ferroptosis pathways in colorectal cancer
Tadanobu Shimura,Priyanka Sharma,Geeta G. Sharma,Jasjit K. Banwait,Ajay Goel
Scientific Reports. 2021; 11(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Synthesis, extracorporeal nephrotoxicity, and 3D-QSAR of andrographolide derivatives
Lili Gu,Jiaqi Lu,Qin Li,Wenhai Huang,Ningzi Wu,Qingqing Yu,Hong Lu,Xinyue Zhang
Chemical Biology & Drug Design. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Downregulation of c-FLIP and upregulation of DR-5 by cantharidin sensitizes TRAIL-mediated apoptosis in prostate cancer cells via autophagy flux
Uddin Nazim,Honghua Yin,Sang-Youel Park
International Journal of Molecular Medicine. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Neferine treatment enhances the TRAIL-induced apoptosis of human prostate cancer cells via autophagic flux and the JNK pathway
Uddin Nazim,Honghua Yin,Sang-Youel Park
International Journal of Oncology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Andrographolide induces apoptosis in human osteosarcoma cells via the ROS/JNK pathway
Shengdong Wang,Hengyuan Li,Shi Chen,Zenan Wang,Yuhong Yao,Tao Chen,Zhaoming Ye,Peng Lin
International Journal of Oncology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Andrographolide: Synthetic Methods and Biological Activities
Meng Hao,Min Lv,Hui Xu
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry. 2020; 20(16): 1633
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 The Prowess of Andrographolide as a Natural Weapon in the War against Cancer
Ammad Ahmad Farooqi,Rukset Attar,Uteuliyev Yerzhan Sabitaliyevich,Nada Alaaeddine,Damião Pergentino de Sousa,Baojun Xu,William C. Cho
Cancers. 2020; 12(8): 2159
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Targeting TRAIL
George Nicolae Daniel Ion,George Mihai Nitulescu,Costin Ioan Popescu
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article