Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Lipoxin A4 improves erectile dysfunction in rats with typeI diabetes by inhibiting oxidative stress and corporal fibrosis

Cui Kai, Tang Zhe, Li Chuan-Chang, Wang Tao, Rao Ke, Wang Shao-Gang, Liu Ji-Hong, Chen Zhong

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 2 | Page no: 166-172

   This article has been cited by
 
1 N-acetylcysteine improves diabetic associated erectile dysfunction in streptozotocin-induced diabetic mice by inhibiting oxidative stress
Zhen Ma, Wenzhen Wang, Chao Pan, Cuiqin Fan, Ye Li, Wenjing Wang, Tian Lan, Fangxin Gong, Changbo Zhao, Zichao Zhao, Shuyan Yu, Mingzhen Yuan
Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 NOX1/4 Inhibitor GKT-137831 Improves Erectile Function in Diabetic Rats by ROS Reduction and Endothelial Nitric Oxide Synthase Reconstitution
Bingyan Zhou,Yinwei Chen,Huixing Yuan,Tao Wang,Jiexiong Feng,Mingchao Li,Jihong Liu
The Journal of Sexual Medicine. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Protective effects of wheat germ oil against erectile and endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats
Hulya Guven,Nergiz Durmus,Nil Hocaoglu,Ozge Guner,Selin Acar,Pinar Akan,Ozlem Gursoy Calan
International Journal of Impotence Research. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Potential mechanism of Achyranthis bidentatae radix plus semen vaccariae granules in the treatment of diabetes mellitus-induced erectile dysfunction in rats utilizing combined experimental model and network pharmacology
Ji-Sheng Wang,Jun-Long Feng,Heng-Heng Dai,Zi-Long Chen,Xiao Li,Bing-Hao Bao,Sheng Deng,Fan-Chao Meng,Qi Zhao,Hong-Sheng Xu,Bin Wang,Hai-Song Li
Pharmaceutical Biology. 2021; 59(1): 547
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The prospective curative role of lipoxin A 4 in induced gastric ulcer in rats: Possible involvement of mitochondrial dynamics signaling pathway
Nermin M. Madi,Rowida R. Ibrahim,Ghada M. Alghazaly,Karima E. Marea,Mervat H. El-Saka
IUBMB Life. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Baicalein Alleviates Erectile Dysfunction Associated With Streptozotocin-Induced Type I Diabetes by Ameliorating Endothelial Nitric Oxide Synthase Dysfunction, Inhibiting Oxidative Stress and Fibrosis
Yinwei Chen,Bingyan Zhou,Zhe Yu,Penghui Yuan,Taotao Sun,Jianan Gong,Yan Zhang,Tao Wang,Shaogang Wang,Kang Liu,JiHong Liu
The Journal of Sexual Medicine. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Human Tissue Kallikrein 1 Improves Erectile Dysfunction of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats by Inhibition of Excessive Oxidative Stress and Activation of the PI3K/AKT/eNOS Pathway
Yang Luan,Kai Cui,Zhe Tang,Yajun Ruan,Kang Liu,Tao Wang,Zhong Chen,Shaogang Wang,Jihong Liu
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Inhibition of miR-383 suppresses oxidative stress and improves endothelial function by increasing sirtuin 1
Baoxiang Hu,Zushun Gong,Zhaohui Bi
Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2020; 53(2)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Liraglutide Ameliorates Erectile Dysfunction via Regulating Oxidative Stress, the RhoA/ROCK Pathway and Autophagy in Diabetes Mellitus
Penghui Yuan,Delin Ma,Xintao Gao,Jiaxing Wang,Rui Li,Zhuo Liu,Tao Wang,Shaogang Wang,Jihong Liu,Xiaming Liu
Frontiers in Pharmacology. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Protective effect of Berberine on reproductive function and spermatogenesis in diabetic rats via inhibition of ROS/JAK2/NF?B pathway
Jingyu Song,Xintao Gao,Zhe Tang,Hao Li,Yajun Ruan,Zhuo Liu,Tao Wang,Shaogang Wang,Jihong Liu,Hongyang Jiang
Andrology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Exosomes derived from smooth muscle cells ameliorate diabetes-induced erectile dysfunction by inhibiting fibrosis and modulating the NO/cGMP pathway
Jingyu Song,Taotao Sun,Zhe Tang,Yajun Ruan,Kang Liu,Ke Rao,Ruzhu Lan,Shaogang Wang,Tao Wang,Jihong Liu
Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Role of JAK2 in the Pathogenesis of Diabetic Erectile Dysfunction and an Intervention With Berberine
Jingyu Song,Zhe Tang,Hao Li,Hongyang Jiang,Taotao Sun,Ruzhu Lan,Tao Wang,Shaogang Wang,Zhangqun Ye,Jihong Liu
The Journal of Sexual Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 MyD88 overexpression deteriorates Ang-II-induced ED via upregulating MPO and COX2 and downregulating eNOS in the corpus cavernosum of rats
Haishan Zhang,Shujuan Zhang,Linpei Jia,Hai Li
Journal of Cellular Biochemistry. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Pharmacotherapy for erectile dysfunction in diabetic males
Ahmed I. El-Sakka
Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2018; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Suppression of Cavernosal Fibrosis in a Rat Model
Min Chul Cho,Won Hoon Song,Jae-Seung Paick
Sexual Medicine Reviews. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article