Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

First successful pregnancy outcome after intracytoplasmic sperm injection with short-tailed sperm from an infertile Han Chinese man

Sha Yan-Wei, Zhang Qing, Ding Lu, Li Ping

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 5 | Page no: 613-614

   This article has been cited by
 
1 Mutations in DNAH8 contribute to multiple morphological abnormalities of sperm flagella and male infertility
Mingxiang Weng,Yanwei Sha,Yu Zeng,Ningyu Huang,Wensheng Liu,Xinzong Zhang,Huiliang Zhou
Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Bi-allelic mutations in DNAH7 cause asthenozoospermia by impairing the integrality of axoneme structure
Xiaoli Wei,Yanwei Sha,Zijie Wei,Xingshen Zhu,Fengming He,Xiaoya Zhang,Wensheng Liu,Yifeng Wang,Zhongxian Lu
Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 EIF4G1 is a novel candidate gene associated with severe asthenozoospermia
Yanwei Sha,Wensheng Liu,Xianjing Huang,Yang Li,Zhiyong Ji,Libin Mei,Shaobin Lin,Shuangbo Kong,Jinhua Lu,Lingyuan Kong,Xingshen Zhu,Zhongxian Lu,Lu Ding
Molecular Genetics & Genomic Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Patients with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella harbouring CFAP44 or CFAP43 mutations have a good pregnancy outcome following intracytoplasmic sperm injection
Yan-Wei Sha,Xiong Wang,Zhi-Ying Su,Li-Bin Mei,Zhi-Yong Ji,Hongchu Bao,Ping Li
Andrologia. 2018; : e13151
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 A novel mutation in HAUS7 results in severe oligozoospermia in two brothers
Lin Li,Yan-Wei Sha,Zhi-Ying Su,Li-Bin Mei,Zhi-Yong Ji,Qing Zhang,Shao-Bin Lin,Xu Wang,Ping-Ping Qiu,Ping Li,Chenghong Yin
Gene. 2018; 639: 106
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A homozygous CEP135 mutation is associated with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF)
Yan-Wei Sha,Xiaohui Xu,Li-Bin Mei,Ping Li,Zhi-Ying Su,Xiao-Qin He,Lin Li
Gene. 2017; 633: 48
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article