Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Transrectal microwave thermotherapy causing a short-time influence on sperm quality in Chinese chronic nonbacterial prostatitis patients

Jin Jia-Xin, Wang Han-Zhang, Zhai Zheng-Xing, Ma Bao-Liang, Li Qin-Fang, Xiao Nan, Wang Zhi-Ping, Rodriguez Ronald

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 5 | Page no: 548-553

   This article has been cited by
 
1 Association of Exposure to Particulate Matter Air Pollution With Semen Quality Among Men in China
Yan Zhao, Qianqian Zhu, Jiaying Lin, Jing Cai
JAMA Network Open. 2022; 5(2): e2148684
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effects of 1.5-GHz high-power microwave exposure on the reproductive systems of male mice
Guofu Dong,Hongmei Zhou,Yan Gao,Xuelong Zhao,Qi Liu,Zhihui Li,Xi Zhao,Jiye Yin,Changzhen Wang
Electromagnetic Biology and Medicine. 2021; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The association between iodine intake and semen quality among fertile men in China
Yu Sun,Chen Chen,Gordon G. Liu,Meijiao Wang,Cuige Shi,Ge Yu,Fang Lv,Ning Wang,Shucheng Zhang
BMC Public Health. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Hyperthermia in the treatment of patients with non-oncological diseases (literature review)
Orazakhmet ?. Kurpeshev
Russian Journal of Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation. 2020; 19(6): 400
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Prognostic significance of elevated pretreatment systemic inflammatory markers for patients with prostate cancer: a meta-analysis
Hao Peng,Xiaogang Luo
Cancer Cell International. 2019; 19(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Phytotherapy and physical therapy in the management of chronic prostatitis–chronic pelvic pain syndrome
Min Hu,Junaid Wazir,Rahat Ullah,Wenlu Wang,Xingxing Cui,Meng Tang,Xiaohui Zhou
International Urology and Nephrology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article