Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Identification of late-onset hypogonadism in middle-aged and elderly men from a community of China

Liu Zhi-Yong, Zhou Ren-Yuan, Lu Xin, Zeng Qin-Song, Wang Hui-Qing, Li Zheng, Sun Ying-Hao

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 5 | Page no: 747-753

   This article has been cited by
 
1 Macroautophagy involved in testosterone synthesis in Leydig cells of male dairy goat (Capra hircus)
Hong Chen, Kexing Chen, Fange Zhao, Yihan Guo, Yue Liang, Zhengrong Wang, Tengfei Liu, Shulin Chen
Theriogenology. 2022; 180: 53
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Associations between smoking, sex hormone levels and late-onset hypogonadism in men differ depending on age
Qian Liu,Xiangchi Peng,Yiqun Gu,Xuejun Shang,Yuanzhong Zhou,Huiping Zhang,Liandong Zuo,Guangan Mei,Chengliang Xiong,Honggang Li,Xiangbin Kong
Aging. 2021; 13(4): 5226
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Androgen-dependent miR-125a-5p targets LYPLA1 and regulates global protein palmitoylation level in late-onset hypogonadism males
Mengyuan Qu,Yunhan Zhao,Xingrong Qing,Xinzong Zhang,Honggang Li
Journal of Cellular Physiology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Effectiveness of testosterone therapy in hypogonadal patients and its controversial adverse impact on the cardiovascular system
Zelal Jaber Kharaba,Manal Ali Buabeid,Yaseen Abd Alfoteih
Critical Reviews in Toxicology. 2020; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 m6A mRNA methylation regulates testosterone synthesis through modulating autophagy in Leydig cells
Yabing Chen,Jing Wang,Dihui Xu,Zou Xiang,Jie Ding,Xiaoyu Yang,Dongmei Li,Xiaodong Han
Autophagy. 2020; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Age-related changes in serum reproductive hormone levels and prevalence of androgen deficiency in Chinese community-dwelling middle-aged and aging men
Shan-Jie Zhou,Ming-Jia Zhao,Yi-Hong Yang,Di Guan,Zhi-Guang Li,Yu-Dang Ji,Bao-Long Zhang,Xue-Jun Shang,Cheng-Liang Xiong,Yi-Qun Gu
Medicine. 2020; 99(1): e18605
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Male hypogonadism: a review
Marco Marcelli,Sanjay Navin Mediwala
Journal of Investigative Medicine. 2020; 68(2): 335
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The Epidemiological Characteristics of Late-Onset Hypogonadism in Chinese Middle-Aged and Elderly Men: Two Cross-Sectional Studies in the Same Community
Shan-Jie Zhou, Ming-Jia Zhao, Yi-Hong Yang, Di Guan, Zhi-Guang Li, Yu-Dang Ji, Bao-Long Zhang, Xue-Jun Shang, Cheng-Liang Xiong, Yi-Qun Gu
American Journal of Men's Health. 2020; 14(6): 1557988320
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Association Between Serum Testosterone and Serum PSA Among Men With and Without Partial Androgen Deficiency
A. Shukla,B. Sharda,S. Sharma,S. Bhardwaj,U. Kailash,R. Kalani,L. Satyanarayana,A. Shrivastava
Indian Journal of Clinical Biochemistry. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Latent class analysis suggests four classes of persons with type 2 diabetes mellitus based on complications and comorbidities in Tianjin, China: a cross-sectional analysis
Fei Gao,Jiageng Chen,Xiaoqian Liu,Xuying Wang,Haozuo Zhao,Duolan Han,Xiyue Jing,Yuanyuan Liu,Zhuang Cui,Changping Li,Jun Ma
Endocrine Journal. 2017; 64(10): 1007
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Reference Ranges and Association of Age and Lifestyle Characteristics with Testosterone, Sex Hormone Binding Globulin, and Luteinizing Hormone among 1166 Western Chinese Men
Xubo Shen,Ruifeng Wang,Na Yu,Yongjun Shi,Honggang Li,Chengliang Xiong,Yan Li,Ellen M. Wells,Yuanzhong Zhou,Petter Bjornstad
PLOS ONE. 2016; 11(10): e0164116
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article