Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

Morphological characteristics and initial genetic study of multiple morphological anomalies of the flagella in China

Yang Shen-Min, Li Hai-Bo, Wang Jia-Xiong, Shi Yi-Chao, Cheng Hong-Bo, Wang Wei, Li Hong, Hou Jian-Quan, Wen Duan-Gai

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 3 | Page no: 513-515

   This article has been cited by
 
1 Novel Compound Heterozygous Variants in CCDC40 Associated with Primary Ciliary Dyskinesia and Multiple Morphological Abnormalities of the Sperm Flagella
Yingjie Xu, Binyi Yang, Cheng Lei, Dan-hui Yang, Shuizi Ding, Chenyang Lu, Lin Wang, Ting Guo, Rongchun Wang, Hong Luo
Pharmacogenomics and Personalized Medicine. 2022; Volume 15: 341
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Novel Loss-of-Function Mutations in DNAH1 Displayed Different Phenotypic Spectrum in Humans and Mice
Ranjha Khan, Qumar Zaman, Jing Chen, Manan Khan, Ao Ma, Jianteng Zhou, Beibei Zhang, Asim Ali, Muhammad Naeem, Muhammad Zubair, Daren Zhao, Wasim Shah, Mazhar Khan, Yuanwei Zhang, Bo Xu, Huan Zhang, Qinghua Shi
Frontiers in Endocrinology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Hypomorphic and hypermorphic mouse models of Fsip2 indicate its dosage-dependent roles in sperm tail and acrosome formation
Xiang Fang,Yaser Gamallat,Zhiheng Chen,Hanran Mai,Pei Zhou,Chuanbo Sun,Xiaoliang Li,Hong Li,Shuxin Zheng,Caihua Liao,Miaomiao Yang,Yan Li,Zeyu Yang,Caiqi Ma,Dingding Han,Liandong Zuo,Wenming Xu,Hao Hu,Ling Sun,Na Li
Development. 2021; 148(11)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article