Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

An infertile man with gynecomastia caused by a novel mutation of the androgen receptor gene

Xu Hui-Ying, Li Cheng-Di, Tang Li-Li, Wang Ling-Ling, Yu Xia, Gu Xue-Mei, Lin Xiang-Yang, Chen Bi-Cheng

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 3 | Page no: 509-510

   This article has been cited by
 
1 Effects of androgen receptor mutation on testicular histopathology of patient having complete androgen insensitivity
Ihtisham Bukhari,Guangyuan Li,Liu Wang,Furhan Iqbal,Huan Zhang,Jiansheng Zhu,Hui Liu,Xiangdong Fang,Nasser M. Al-Daghri,Howard J. Cooke,Yuanwei Zhang,Xiaohua Jiang
Journal of Molecular Histology. 2017; 48(3): 159
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article