Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

PSA density improves the rate of prostate cancer detection in Chinese men with a PSA between 2.5-10.0 ng ml -1 and 10.1-20.0 ng ml -1 : a multicenter study

Lin Yu-Rong, Wei Xing-Hua, Uhlman Matthew, Lin Xuan-Ting, Wu Si-Feng, Diao Peng-Fei, Xie Hai-Qing, Xie Ke-Ji, Tang Ping

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 3 | Page no: 503-507

   This article has been cited by
 
1 Peripheral zone PSA density: a predominant variable to improve prostate cancer detection efficiency in men with PSA higher than 4 ng ml-1
Cheng Wang,Yue-Yang Wang,Shi-Yuan Wang,Ji-Xiang Ding,Mao Ding,Yuan Ruan,Xiao-Hai Wang,Yi-Feng Jing,Bang-Min Han,Shu-Jie Xia,Chen-Yi Jiang,Fu-Jun Zhao
Asian Journal of Andrology. 2021; 23(4): 415
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Clinical application of free/total PSA ratio in the diagnosis of prostate cancer in men over 50 years of age with total PSA levels of 2.025.0 ng ml-1 in Western China
Xue-Dan Gao, Qiang Miao, Jun-Long Zhang, Jian-Zhao Zhai, Xue-Mei Gui, Yi-Han Cai, Qian Niu, Bei Cai
Asian Journal of Andrology. 2021; 0(0): 0
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Using clinical parameters to predict prostate cancer and reduce the unnecessary biopsy among patients with PSA in the gray zone
Junxiao Liu,Biao Dong,Wugong Qu,Jiange Wang,Yue Xu,Shuanbao Yu,Xuepei Zhang
Scientific Reports. 2020; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article