Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Reversal of idiopathic hypogonadotropic hypogonadism: a cohort study in Chinese patients

Mao Jiang-Feng, Xu Hong-Li, Duan Jin, Chen Rong-Rong, Li Li, Li Bin, Nie Min, Min Le, Zhang Hong-Bing, Wu Xue-Yan

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 3 | Page no: 497-502

   This article has been cited by
 
1 Reduced Quality of Life and Sexual Satisfaction in Isolated Hypogonadotropic Hypogonadism
Malgorzata Kaluzna,Pola Kompf,Michal Rabijewski,Jerzy Moczko,Jaroslaw Kaluzny,Katarzyna Ziemnicka,Marek Ruchala
Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(12): 2622
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Genetics of congenital hypogonadotropic hypogonadism: peculiarities and phenotype of an oligogenic disease
Biagio Cangiano,Du Soon Swee,Richard Quinton,Marco Bonomi
Human Genetics. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Clinical characteristics of non-alcoholic fatty liver disease in Chinese adult hypopituitary patients
Xian-Xian Yuan,Hui-Juan Zhu,Hui Pan,Shi Chen,Ze-Yu Liu,Yue Li,Lin-Jie Wang,Lin Lu,Hong-Bo Yang,Feng-Ying Gong
World Journal of Gastroenterology. 2019; 25(14): 1741
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article