Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Loupe-assisted versus microscopic varicocelectomy: is there an intraoperative anatomic difference?

Zhang Hao, Liu Xiao-Peng, Yang Xiao-Jian, Huang Wen-Tao, Ruan Xing-Xing, Xiao Heng-Jun, Li Liao-Yuan, Gao Xin, Zhang Yan

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 1 | Page no: 112-114

   This article has been cited by
 
1 Feasibility of loupe assisted subinguinal varicocelectomy in treatment of male infertility
S. Kale, T. Rashid
Actas Urológicas Españolas (English Edition). 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Fertility-enhancing male reproductive surgery: glimpses into the past and thoughts for the future
Joshua A. Halpern,Robert E. Brannigan,Peter N. Schlegel
Fertility and Sterility. 2019; 112(3): 426
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Positive effects of the inclusion of open-mouth pressure for elimination of blood in microscopic subinguinal varicocelectomy
Chunlu Xu,Wenjun Xia,Yanxin Sun,Hai Chen,Tao Song
International Urology and Nephrology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Comparison of response to treatment of unilateral and bilateral varicocelectomy
Ercan ÖGREDEN,Ural OGUZ,Abdullah ÇIRAKOGLU,Erhan DEMIRELLI,Erdal BENLI,Orhan YALÇIN
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES. 2017; 47: 167
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Varicocelectomy: Modified loupe-assisted versus microscopic technique – A prospective comparative study
Mohammad H. Alkandari,Adel Al-Hunayan
Arab Journal of Urology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Comparison of Treatment Outcomes of Different Spermatic Vein Ligation Procedures in Varicocele Treatment
Jin-Xing Lv,Liang-Liang Wang,Xue-Dong Wei,Zhen Zhang,Tian-Lan Zheng,Yu-Hua Huang,Jian Zhou,Fei Xia,Jin-Xian Pu
American Journal of Therapeutics. 2016; 23(6): e1329
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Microsurgical Varicocelectomy With Transfixing of the Difficult-to-isolate Periarterial Vein Using Microsutures
Yan Zhang,Xiaojian Yang,Xiao Wu,Hao Zhang,Shitao Chen,Xin Gao
Urology. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article